საფრთხის წინაშე მყოფი ადამიანები (%–ში) მიწისძვრის მაღალი რისკის დონე ერთიან რეგიონის დონეზე


ლეგენდა მასშტაბი რუკის შეცვლა

Exposure of Population (in %) to High Risk Level of Earthquakeდააკლიკეთ რუკაზე, ობიექტზე ინფორმაციის მისაღებად:

 Choose Exposure map

აირჩიეთ დონე, რომლისთვისაც გინდათ ზემოქმედების რუკის გენერირება:


რეგიონი

მუნიციპალიტეტი

საკრებულო


აირჩიეთ კატასტროფის ტიპი:,აირჩიეთ რისკის დონე:აირჩიეთ ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ელებენტი: