საზოგადო ანგარიშგების რუკა


პერიოდი ინფორმაცია შეტანა
დასაწყისი:

დასასრული:

კატასტროფა:

კატასტროფის ადგილმდებარეობა
რუკაზე ასახეთ წერტილები კალმის მეშვეობით,
ან შეიტანეთ მდებარეობა (გრძედი, განედი)
მდებარეობა X
მდებარეობა Y

კატასტროფის თარიღი და ტიპი
თარიღი
ტიპი

კატასტროფის შედეგები
ადამიანური მსხვერპლი
დაზარალებულთა რაოდენობა
უსახლკარო ადამიანები
განადგურებული შენობბი
დაზიანებული შენობბი
დაზიანებული გზები
დაზიანებული სავარგულები
დაზიანებული ტყეები
ეკონომიკური ზარალი
დაზიანებული ნაგებობები

პირადი ინფორმაცია
სახელი
ელ. ფოსტა

დამატებითი ინფორმაცია
კომენტარი:
ატვირთეთ ფოტო: